Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά,έπειτα από σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και εν αναμονή της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εντεκάμηνης διάρκειας, σε  έκτακτη συνεδρίασή του  την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012 αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών,  για την κάλυψη εκτάκτων & επειγουσών αναγκών του νέου Παιδικού Σταθμού Μουσούρων με τις εξής ειδικότητες:

1άτομο  ΠΕ Νηπιαγωγών

1 άτομο ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

1 άτομο ΥΕ Καθαριστριών.

Η απόφαση του Δ.Σ , με αρ. 43/2012, έχει ήδη σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Χανίων, ώστε στη συνέχεια το Ν.Π.Δ.Δ να προχωρήσει στην προκήρυξη των παραπάνω θέσεων.