«Κόντρα στην κόντρα» για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ζητά την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας της ακτοπλοϊκής αγοράς και εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ταυτόχρονα ο ΣΕΕΝ προτείνει την  επαναφορά των ποιοτικών κριτηρίων στην επιλογή πλοίων στις άγονες γραμμές, ώστε να προσελκύονται νέα και σύγχρονα πλοία στις γραμμές αυτές, και επανεξέταση των αποζημιώσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κάθε γραμμής, επιτρέποντας τόσο την ανάπτυξή τους όσο και την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας.

Ο σύνδεσμος ζητά επίσης άμεση κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων υπέρ τρίτων, προκειμένου να μην επιβαρύνεται αδίκως το ακτοπλοϊκό εισιτήριο ενώ, για το ΦΠΑ ζητά «αντιμετώπιση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς ανάλογα με τα όσα ισχύουν για τις τουριστικές επιχειρήσεις».