Στις 12 Απριλίου ορίστηκε η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγ. Νικολάου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, ύστερα από τον καθορισμό του εργολήπτη θα ακολουθήσει ένα χρονικό διάστημα για την αναγκαία μεταφορά των αρχαίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο.

Το προβλεπόμενο διάστημα υπολογίζεται γύρω στους 3 μήνες ενώ το μεταβατικό αυτό στάδιο πριν από την έναρξη των εργασιών επέκτασης του χώρου θα το φέρει εις πέρας η ίδια εταιρεία που θα ολοκληρώσει και το έργο.

Στο βασικό τώρα κορμό, η επέκταση θα αφορά τη διεύρυνσης της συνολικής επιφάνειας του Αρχαιολογικού Μουσείου, από τα 650 τ.μ στα 2867τ.μ στον οποίο προβλέπεται να στεγαστούν:

μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, εργαστήρια, αποθήκη, γραφεία, τουαλέτες, αναψυκτήριο, υποδομές για διευκόλυνση των ΑμΕΑ κ.α.