Το επίδομα των 176 ευρώ μηνιαίως που έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης αμοιβής δικαιούνται να λαμβάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό έκρινε ο Αρειος Πάγος με απόφασή του (306/2011) σημειώνοντας πως η μη καταβολή του επιδόματος (και) στη συγκεκριμένη κατηγορία των εργαζομένων παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Ακολουθώντας τη νομολογία του το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς. Με τη συγκεκριμένη απόφαση είχε επιδικαστεί για τη διετία 2005-2006 το επίδομα των 176 ευρώ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μη καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος παραβιάζει την αρχή της ισότητας ενώ η κατ’ εξαίρεση μη χορήγηση της εν λόγω παροχής σε ορισμένες μόνο κατηγορίες υπαλλήλων αποτελεί άνιση δυσμενή μεταχείριση αυτών έναντι των υπολοίπων εργαζομένων.

Ακόμη, στην απόφαση σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν μπορεί να συμψηφιστεί με το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης που καταβάλλεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους νόμους 2470/1997 και 3205/2003.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου είχε επικύρωσε με παλαιότερες αποφάσεις του την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε εργαζομένους δημόσιου τομέα.

protothema.gr