Παράταση 15 ημερών δόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με στόχο να διατεθούν με απόφαση του διοικητικού της συμβούλιου αδιάθετα υπόλοιπα μετοχών.

Χθες Παρασκευή ολοκληρώθηκε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους η οποία είχε ορισθεί για το διάστημα 04/03/2011 έως και την 18/03/2011.

Η ΑΝΕΚ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 25,4 εκατ. ευρώ με την έκδοση 84.009.995 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 0,3 ευρώ ανά μετοχή και σε αναλογία πέντε νέες μετοχές ανά 8 παλαιές.

πηγή: Ναυτεμπορική