Έρευνα σχετικά με τη κοινή γνώμη επί ζητημάτων λυκείου, εξήγαγε η G.P.O. με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, δία βίου μάθησης και θρησκευμάτων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι: «Έρευνα Κοινής Γνώμης με αντικείμενο την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την υφιστάμενη κατάσταση και προοπτική στη Λυκειακή Εκπαίδευση, τα προγράμματα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόμενες ως αναγκαίες θεσμικές ή διοικητικές παρεμβάσεις»

Ο γενικός πληθυσμός στο σύνολο της επικράτειας είναι ηλικίας 16 έως 60 ετών και ερωτήθηκαν
2.000 ατόμων στο πλαίσιο 1.987 συνεντεύξεων.


Δείτε εδώ την έρευνα