Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την κατάσταση που διαμορφώνει στο χώρο της υγείας

"Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταρρέει κάτω από το βάρος του ελλείμματός του (το οποίο προβλέπεται να φτάσει τα 2,5 – 3 δις € έως το τέλος του 2012), λόγω της ελλιπούς και επικίνδυνα χαμηλής χρηματοδότησής του από τα ταμεία που τον απαρτίζουν, λόγω του κακού σχεδιασμού του αλλά και λόγω της κακής πολιτικής της ηγεσίας του και των συναρμόδιων υπουργείων. Αντίδοτο στην επικείμενη κατάρρευση δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είναι η επιχειρούμενη συγχώνευση του Ε.Τ.Α.Α. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δεν πρόκειται κανείς υγειονομικός να δεχθεί να καταστραφεί το Ταμείο του μαζί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το Ε.Τ.Α.Α εξαιρέθηκε από την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 31/12/2012 σύμφωνα με την αρ. 178/28-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και την αρ. 319/2012/30-05-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το υπ. αρ. Φ. 80000/οικ.12517/1483/01-06-2012 έγγραφο του (τότε) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ρουπακιώτη. Για να παραμείνει το Ε.Τ.Α.Α. εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά την 31/12/2012 πρέπει να μετατραπεί σε αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ. και αφού ολοκληρωθεί το συντομότερο μελέτη βιωσιμότητάς του, η οποία να διασφαλίζει την ύπαρξή του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Η Ιατρική Κοινότητα σέβεται και μοχθεί το Ταμείο της. Ένα Ταμείο που δεν χρωστά σε κανέναν (αντίθετα η Πολιτεία έχει καταληστεύει τα αποθεματικά του) και δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση ώστε να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ζητάμε από την Πολιτική Ηγεσία της χώρας να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν ώστε να σταματήσει άμεσα η πορεία προς της καταστροφή ενός εύρωστου Ταμείου. Στην αντίθετη περίπτωση θα μας βρουν απέναντί τους να υπερασπιζόμαστε τους κόπους μας και το μέλλον μας".