Η αντιμονοπωλιακή διεύθυνση της ΕΕ ενέκρινε τα σχέδια της Ελλάδας για παράταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΠΑΠ σχετικά με τη λειτουργία διάφορων υπηρεσιών.

«Η Ελλάδα έχει συνεργαστεί πλήρως με την Κομισιόν για να διασφαλιστεί ότι ο ΟΠΑΠ δεν θα επωφεληθεί από οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα μέσω της παράτασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του και την άδεια για τα VLTs", ανέφερε ο Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού, Joaquin Almunia. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό «επιτρέπει την έγκαιρη ιδιωτικοποίηση του φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών».

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που κοινοποιήθηκαν από την Ελλάδα προς την Κομισιόν, ο ΟΠΑΠ θα επωφεληθεί από την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος για τη λειτουργία 13 τυχερών παιχνιδιών κατά 10 έτη, μέχρι το 2030, και από τη χορήγηση της αποκλειστικής άδειας λειτουργίας των 35.000 VTLs για 10 χρόνια, μέχρι το 2022. Η ανακοίνωση της Κομισιόν:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να παρατείνει έως τα τέλη του 2030 τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ, του ελληνικού δημόσιου φορέα τυχερών παιχνιδιών, για 13 τυχερά παιχνίδια και να χορηγήσει στον ίδιο φορέα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης 35.000 βιντεοτερματικών λαχειοφόρου αγοράς (Video Lottery Terminals - VLT) έως το 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ΟΠΑΠ θα καταβάλει κατάλληλο τίμημα για τα αποκλειστικά δικαιώματα και την άδεια εκμετάλλευσης VLT και ότι, συνεπώς, δεν αποκομίζει αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα.

Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia δήλωσε σχετικά τα εξής: "Η Ελλάδα συνεργάσθηκε πλήρως με την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι ο ΟΠΑΠ δεν θα αποκομίσει αθέμιτα οικονομικά πλεονεκτήματα από την παράταση της ισχύος των αποκλειστικών του δικαιωμάτων και της άδειας εκμετάλλευσης βιντεοτερματικών λαχειοφόρου αγοράς. H Επιτροπή, ως εκ τούτου, ενέκρινε τα μέτρα αυτά βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό καθιστά δυνατή την έγκαιρη ιδιωτικοποίηση του φορέα τυχερών παιχνιδιών".

Βάσει των ρυθμίσεων που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Επιτροπή, ο ΟΠΑΠ θα λάβει δεκαετή παράταση ισχύος, μέχρι τα τέλη του 2030, για τα αποκλειστικά του δικαιώματα σε σχέση με 13 τυχερά παιχνίδια, και θα του χορηγηθεί αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για 35.000 βιντεοτερματικά λαχειοφόρου αγοράς δεκαετούς διάρκειας, έως το 2022.Μετά την κοινοποίηση των ρυθμίσεων, η Ελλάδα συνεργάσθηκε στενά με την Επιτροπή για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων και της άδειας εκμετάλλευσης VLT. Βασιζόμενες στην από κοινού εκτίμηση της αξίας τους, οι ελληνικές αρχές αύξησαν το αντιστάθμισμα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ για τη συμφωνία VLT με την εφαρμογή επιπρόσθετου τέλους έως 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των VLT, αναλόγως του ύψους των εσόδων αυτών.Μετά την τροποποίηση αυτή, η Επιτροπή θεώρησε ότι η παράταση ισχύος των αποκλειστικών δικαιωμάτων και η άδεια εκμετάλλευσης VLT δεν περικλείουν πλέον κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι το τίμημα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ συνολικά για τις δύο περιπτώσεις ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς».


protothema.gr