Τo Δημόσιο άντλησε την Τρίτη 1,3 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται χαμηλότερα απ' αυτό της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,46% έναντι 4,54% στην προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το 4,46% είναι το χαμηλότερο επιτόκιο από τον Αύγουστο του 2011.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,60 φορές, έναντι συντελεστή κάλυψης 1,95 στην προηγούμενη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου.

 

in.gr