Στην καλύτερη και ασφαλέστερη ποιότητα έργων της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλει η προμήθεια της ηλεκτρονικής ζυγαριάς για τη ζύγιση των φορτηγών που μεταφέρουν ασφαλτοσκυρόδεμα. Το φορητό αυτό σύστημα, που χρησιμοποιείται ήδη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, εγγυάται την ακριβή επιμέτρηση του ασφαλτοσκυροδέματος αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών ζύγισης.

Μάλιστα η ηλεκτρονική ζυγαριά χρησιμοποιείται αυτές τις ημέρες για την επιμέτρηση του ασφαλτοσκυροδέματος που τοποθετείται στα πλαίσια του έργου εγκατάστασης αντιολισθητικού ασφαλτοτάπητα από τον κόμβο του Φόδελε μέχρι τον κόμβο του Μπαλί, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τμηματικά 4 χιλιόμετρα αντιολισθητικού ασφαλτοτάπητα σε τμήματα που παρουσιάζουν προβλήματα ολισθηρότητας κατά την διάρκεια του χειμώνα

Τα τμήματα που θα τοποθετηθούν οι αντιολισθητικοί ασφαλτοτάπητες επελέγησαν σε συνεργασία με την Τροχαία ΒΟΑΚ.
Η προμήθεια του συστήματος ζύγισης έγινε πρόσφατα από την Περιφέρεια Κρήτης έναντι πόσου 6.000 ευρώ.