Στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής, Πέμπτης 11 Οκτωβρίου 2012 συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με την «αλλαγή του ισχύοντος Νομοθετικού πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων», στην οποία ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Μαυραγάνης άφησε «ανοιχτό» το ενδεχόμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Στην Πρωτολογία του ο Βουλευτής σημείωσε τα εξής: «Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα περίπου 10 εκατομμύρια τροχοφόρα οχήματα διαφόρων κατηγοριών για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας στο κράτος. Είναι γνωστό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στέρηση εσόδων από τη μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους οχημάτων (τελοδιαφυγη).

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός πολιτών που καταθέτουν τις πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους πράγμα το οποίο ενισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό την απώλεια εσόδων.

Επιπροσθέτως, στη δαπάνη της κατάθεσης των πινακίδων πρέπει να υπολογιστούν και οι χιλιάδες εργατοώρες που σπαταλώνται τόσο από τους υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όσο και από τους κατόχους των οχημάτων για τη διαδικασία αυτή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2011 περίπου 360.000 και το 2009 210.000 πολίτες-ιδιοκτήτες οχημάτων επισκέφτηκαν τις ΔΥΟ προκειμένου να καταθέσουν τις άδειες και τις πινακίδες των οχημάτων τους.

Η απώλεια των εσόδων από την παραπάνω διαδικασία αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ ότι είναι τεράστια. Επίσης ακόμα ένα ενδεικτικό στοιχείο της τελοδιαφυγής είναι το γεγονός ότι ενώ το 2011 τα τέλη κυκλοφορίας αυξήθηκαν κατά 15% τελικά η αύξηση των εσόδων του κράτους ήταν μόνο 4%.

Γίνεται λοιπόν άμεσα αντιληπτό ότι μόνο από αυτή τη διαδικασία υπήρξε μείωση των προσδοκώμενων κατά 11%, ήτοι περίπου 150.000.000 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο.

Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω στις περιπτώσεις της τελοδιαφυγής και το φαινόμενο της μόνιμης κυκλοφορίας χιλιάδων οχημάτων από αλλοδαπούς με ξένες πινακίδες που κατοικούν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα.

Βάση όσων σας προανέφερα σας ρωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ εάν προτίθεστε να αλλάξετε την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας είτε μέσω του εξορθολογισμού των όρων για το ύψος των Τελών κυκλοφορίας ανάλογα με την παλαιότητα και τον κυβισμό των οχημάτων, είτε μέσω της μεταφοράς των τελών κυκλοφορίας στα καύσιμα; Με λίγα λόγια εξορθολογισμό στο τελικό ύψος των τελών κυκλοφορίας».

 Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι:

«Τη δεδομένη χρονική στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν. Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο, κατά το οποίο πρέπει να πληρωθούν. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω ότι με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι ανταποδοτικό τέλος αλλά φόρος.

Επίσης, ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και την μεταφορά των αντίστοιχων εσόδων θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην είσπραξη του τέλους, καθώς δεν θα μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός ως προς τη χρήση του πετρελαίου κίνησης (κίνηση οχημάτων, βιομηχανία).

Ακόμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι το κριτήριο της παλαιότητας έχει εγκαταλειφθεί γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικού κριτηρίου».

Στην δευτερολογία του, ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι: «Η πρόταση, η οποία σας έχω καταθέσει από τον Αύγουστο, δηλαδή τη μεταφορά των τελών κυκλοφορίας στα καύσιμα, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα στο κράτος και τη δικαιότερη κατανομή των βαρών αυτών στους χρήστες των οχημάτων.

Δηλαδή, αύξηση περίπου 300.000.000 εκατομμυρίων ευρώ κατά έτος. Αν αναλογιστούμε μάλιστα και τη σημερινή συγκυρία κατά την οποία ο πολίτης υποχρεούται στο τέλος του έτους να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των τελών κυκλοφορίας με μειωμένο μισθό, με πρόσθετους έμμεσους φόρους καταλαβαίνετε ότι είναι μάλλον απαραίτητη η αλλαγή του ισχύοντος Νομοθετικού πλαισίου για την αύξηση των εσόδων.

Επιπλέον, σχετικά με το πρόβλημα που αναφέρεστε στην 1/10/2012 απάντησή σας, ότι δηλαδή με την μεταφορά των εσόδων στα καύσιμα, μέσω ενός τέλους θα πληγούν επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το καύσιμο για άλλη χρήση και όχι κίνηση θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος αποφορολόγησης και συμψηφισμού του ποσού αυτού π.χ. μέσω δηλώσεων ΦΠΑ. Παρακαλώ κρατείστε το ως πιθανή λύση στα τεχνικά προβλήματα που επικαλείστε.

Ακόμα, όταν ο κάτοχος του αυτοκινήτου έχει το όχημά του σε πλήρη κίνηση εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να προβεί και σε άλλου είδους δαπάνες οι οποίες θα αποφέρουν στο κράτος έσοδα και θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, θα αναγκαστεί να το ασφαλίσει, θα πληρώνει έξοδα συντήρησης και άλλες μικροδαπάνες οι οποίες θα αποφέρουν τα ανάλογα έσοδα στο κράτος. Αν είχα χρόνο θα σας έδινα και επιπλέον λύσεις στο πρόβλημα που επικαλείστε».

Τέλος, κλείνοντας την ερώτησή του, ο Βουλευτής ανάφερε ότι: «θα ήθελα να σημειώσω έναν ακόμα λόγο τον οποίο θα πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, ότι με τον εξορθολογισμό του ύψους των τελών κυκλοφορία και όχι με τη συνεχή αύξησή του σώζεται σε περίοδο κρίσης ένας επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος τείνει να αφανιστεί, αυτός των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

Η δημιουργία ευνοϊκής ρύθμισης, όπως αυτή που σας πρότεινα θα βοηθήσει στην επιβίωση ενός κλάδου, ο οποίος δουλεύει εποχιακά μάλιστα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας την αναγκαιότητα της τροποποίησης του Νόμου είτε μέσω του εξορθολογισμού των όρων για το ύψος τωμ τελών κυκλοφορίας ανάλογα με την παλαιότητα και τον κυβισμό των οχημάτων, είτε μέσω της μεταφοράς τους στα καύσιμα. Είναι πλέον επιτακτική πλέον η υιοθέτηση μιας πραγματικής βιώσιμης λύσης η οποία θα ευνοεί το κράτος και τους πολίτες. Τα οριζόντια μέτρα, οι άκριτες αυξήσεις έχουν αποδειχθεί ότι δεν ωφελούν και φυσικά δεν αυξάνουν τα έσοδα του κράτους».

Ο κ. Μαυραγάνης, απάντησε ότι «είναι ανοιχτός για την τροποποίηση του Νόμου και την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου προτάσεων».