Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας, θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ την ερχόμενη Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση 1,25 δισ. ευρώ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 19η Οκτωβρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.