Συνεδριάζει την Τρίτη 16/10/2012 στις 18.00 υπό την Προεδρία του Βουλευτή Χανίων Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, η Διαρκής Επιτροπή της Βουλής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης το σχέδιο Νόμου: « Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012 – 2013 (ΦΕΚ.171/Ά), μεταφορά αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και άλλες διατάξεις’».