Έχουν να λένε στη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, για τον τρόπο που οργανώνεται η υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη καθημερινότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε πρωί γίνεται briefing, για να συζητηθούν τα προβλήματα της προηγούμενης ημέρας, αλλά και να οργανωθούν για αυτά που ακολουθούν. 

Αν το έργο είναι επιτυχημένο θα το κρίνουν οι πολίτες. 

Η. Εντ.