Δράσεις αναγκαίες και απαραίτητες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών του υλοποιεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα ενέργειες που στηρίζουν κοινωνικές δομές και σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο της επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης των 59 δημοτικών ιατρείων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Μέσα από τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας και χωρίς καμία χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, αλλά με ίδια έσοδα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε δημοτικά ιατρεία και των τριών δημοτικών ενοτήτων: Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού.

Πολλά από αυτά είναι παλαιά κτίσματα, στα οποία δεν είχε γίνει καμία συντήρηση επί σειρά ετών.

Στη συγκεκριμένη δράση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί ο Δήμος, συμμετέχει το τεχνικό προσωπικό του Δήμου σε συνεργασία με τους συμβασιούχους του προγράμματος.

Μέσα από τη δράση δίνεται πλέον η δυνατότητα παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε κατάλληλα συντηρημένους χώρους.

Μέχρι σήμερα έχουν συντηρηθεί και αποκατασταθεί τα δημοτικά ιατρεία Ζωφόρων, Αμαριανού, Πανοράματος, Αμουργελλών, Ασκών, Κασσάνων, Γερακίου και Λύττου με τη δράση να ολοκληρώνεται και για τα υπόλοιπα μέσα στο επόμενο τρίμηνο.