Παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου –Αντιπροέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Γιάννη Κουράκη στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων», από τα 60 στα 100 εκατ ευρώ προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα έργα από τους ΟΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Μεταξύ των έργων που ο Δήμαρχος ζητά να χρηματοδοτηθούν  από το πρόγραμμα είναι η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ», που είχε αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν έχει ενταχθεί και αποτελεί πιλοτικό έργο ανάπλασης για την πόλη του Ηρακλείου και ολόκληρη την Κρήτη.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

''Κύριε Υπουργέ,

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υλοποιεί το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων », σύμφωνα με την ΑΠ3/29-7-11 (κωδικός πρόσκλησης 1) πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 60.000.000,00€, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των πράξεων που θα υλοποιηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχει υποβάλει πρόταση έργου, μεταξύ άλλων, για την βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Αναλήψεως που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Η μελέτη αυτή καλύπτει όλους του στόχους του προγράμματος όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του προγράμματος και τεκμηριώνεται από την αντίστοιχη βιοκλιματική μελέτη και τα συνοδά έγγραφα. Η προαναφερόμενη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου δεν εντάχθηκε στα επιλεγμένα έργα παρά τη θετική αξιολόγηση της.

Σας επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα από το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας που σε συνδυασμό με την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση υποβαθμίζουν αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Η μελέτη που αφορά την Βιοκλιματική Αναβάθμιση της πλατείας Αναλήψεως δεν περιορίζει τα οφέλη της στο στενό χώρο εφαρμογής του έργου αλλά αποτελεί πιλοτικό έργο ανάπλασης για την πόλη του Ηρακλείου και ολόκληρη την Κρήτη ενώ παράλληλα ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία στα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα της και στις υπάρχουσες προωθούμενες λύσεις.

Είναι βέβαιο ότι τα οφέλη στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων από την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου θα αποτελέσει παράδειγμα για εφαρμογή παρόμοιων αναπλάσεων τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, ΖΗΤΑΜΕ την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος από τα 60.000.000 € σε 100.000.000€. ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν, εκτός από την πρόταση του Δήμου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ», και άλλα αντίστοιχα έργα από τους Δήμους όλης της χώρας.

Σας ευχαριστούμε για την θετική ανταπόκριση σας στο δίκαιο αίτημα μας.''