Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 19-21 Οκτωβρίου 2012, στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα: «Γυναίκες στην Πολιτική: Από την Εποχή της Πραξαγόρας στον Καιρό του Μνημονίου» θα συμμετάσχουν ως ομιλητές από το Δήμο Χανίων η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας κ. Χρυσούλα Χατζηδάκη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής.

Η εισήγηση της κας Χατζηδάκη αφορά τις «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες του Δήμου Χανίων στον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής» ενώ του κου Κουρή έχει ως θέμα: «Επαναπροσδιορίζοντας το Ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας : Από τη Θεωρία στην Πράξη.