Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωσης οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων (Γ΄ φάση 2012) προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.

2. Έγκριση αποτελέσματος της από 02-10-2012 δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών των υπαρχουσών περιπατητικών διαδρομών – δημιουργία κατασκευή και τοποθέτηση σήμανσης (& Stand σε πύλες εισόδου-εξόδου, σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος) στο Νομού Λασιθίου»

3. Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση έργου αξιοποίησης δύο (2) γεωτρήσεων περιοχής Λιμνών προϋπολογισμού 31.815,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.184,54 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη μετατόπιση παροχής (στύλου) της γεώτρησης Καλού Λάκκου

5. Έγκριση αποτελέσματος της από 27-09-2012 δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων – πρανών επ. οδικού δικτύου Π.Ε. Λασιθίου» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ

6. Έγκριση αποτελέσματος της από 11-9-2012 δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης με κατακόρυφη συστοιχία φρεατοπασσάλων στη θέση “Καψαλές Σπηλίου” της Επαρχιακής Οδού 3», προϋπολογισμού 930.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

7. Έγκριση αποτελέσματος της από 18-9-2012 δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου τέως επαρχίας Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ με ΦΠΑ

8. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2012

9. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δημοσιογράφων από την Π.Ε. Ρεθύμνου και το Δήμο Ρεθύμνου - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55,00 ευρώ για αντικατάσταση switch δικτύου

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 487,32 ευρώ για προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών, φαξ και εκτυπωτών εκτός σύμβασης

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 984,00 ευρώ για δαπάνες συντήρησης και ελέγχου δυσλειτουργίας του ιατρικού μηχανήματος της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας 

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 141,45 ευρώ για αντικατάσταση συσσωρευτή (μπαταρίας) αυτοκινήτου Κινητής Μονάδας Οδοντιατρικής
 
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 234,68 ευρώ για προμήθεια toner φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και πολυμηχανήματος

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ποσού 3.100,00 ευρώ για προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών και μιας επιτραπέζιας οθόνης υπολογιστή του Γραφείου Περιφερειάρχη και του Εκτελεστικού Γραμματέα

16. Αποδοχή ή άσκηση ενδίκων μέσων στη με αρ. 474/2012 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

17. Αποδοχή ή άσκηση ενδίκων μέσων στην με αρ. 567/2012 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

18. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοαντιγραφής προϋπολογισμού 60.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

19. Πρακτική άσκηση του σπουδαστή Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Κουρουζίδη Χριστόφορου του Παύλου στην Π.Ε. Ηρακλείου

20. Έγκριση δαπάνης ποσού 11.557,61 ευρώ για καταβολή ΦΠΑ 23% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επί του τιμολογίου της Εταιρείας “Travel Channel International Ltd” με έδρα το Λονδίνο, για την τουριστική διαφημιστική προβολή της Κρήτης στο Πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο “Travel Channel” το διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος

21. Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 105,00 ευρώ για την επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος

23. Έγκριση δαπάνης 1.250,00 ευρώ (με ΦΠΑ) για τη μικροφωνική εγκατάσταση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2012

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 320,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Αλιείας

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.500,00 ευρώ για τον επιπλέον κύκλο ψεκασμών του Προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Ηρακλείου έτους 2012»

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας: α) υπόδηση: 2.900,00 € και β) ένδυση: 6.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης:

α) 80.000,00 € για προμήθεια καυσίμων κίνησης μηχανημάτων οχημάτων

β) ποσού 15.000,00 € για προμήθεια εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων οχημάτων

γ) ποσού 10.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών & ειδών συντήρησης μηχανημάτων οχημάτων

δ) ποσού 14.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών & ειδών συντήρησης μηχανημάτων οχημάτων και

ε) ποσού 15.000,00 € για προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωμή καυσίμων και λιπαντικών, ειδών συντήρησης και επισκευής του περονοφόρου οχήματος και κτιρίου που βρίσκεται στην αποθήκη φυτοπροστασίας, καθώς και αναλώσιμων υλικών για κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν κατά τη δακική περίοδο 2012

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.996,55 € για δαπάνες της Διεύθυνσης Οικονομικού

30. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για το έργο: «Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων Ν. Χανίων» προϋπολογισμού 150.000,00 €

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.