Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ενημερώνει τους δημότες ότι για τη διευκόλυνσή τους λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσεως 2843028335 που θα ενημερώνει ποια τηλέφωνα θα χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.

Επίσης, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, στον ίδιο αριθμό κλήσεως, τηλεφωνητής αναφέρει το τηλέφωνο βάρδιας όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να καλούν για επείγουσες βλάβες.