Τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών στα ακίνητα (μεταβιβάσεις, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές) σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της γενικότερης αναμόρφωσης της φορολογίας ακινήτων, ενώ την ίδια στιγμή ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις φοροαπαλλαγών για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται η περικοπή τους κατά 50%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί εντός του επομένου μηνός στη Βουλή θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Από το 2013 θεσπίζεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων, ο οποίος θα καταβάλλεται ετησίως από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων (και τους αγρότες), ενώ για τα αγροτεμάχια αναζητείται φόρμουλα τόσο για την καταγραφή τους όσο και για τη φορολόγησή τους.

Ο ενιαίος φόρος θα αντικαταστήσει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας με τα προσδοκώμενα έσοδα για τα δημόσια ταμεία να φθάνουν τα 3 δισ. ευρώ. Ο νέος φόρος εξετάζεται να έχει αφορολόγητο όριο 100.000 -150.000 ευρώ για το σύνολο της ατομικής περιουσίας, ενώ η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του νέου φόρου ακινήτων θα είναι παρόμοια με αυτήν που εφαρμόζεται σήμερα για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι η θέσπιση αρκετών κλιμακίων με συντελεστές από 0,1% μέχρι και 3% ή 4% για τις πολύ μεγάλες περιουσίες.

2. Το αφορολόγητο όριο των 150.000 ευρώ για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον ένα σύζυγο στον άλλο εξετάζεται να μειωθεί κατά 50% και να διαμορφωθεί στα 75.000 ευρώ.

3. Μείωση του αφορολογήτου ορίου για αγορά πρώτης κατοικίας. Τα όρια σήμερα ανέρχονται σε 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τις οικογένεις. Στις σκέψεις είναι είναι η μείωση των ανωτέρω ποσών στις 150.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 200.000 για τις οικογένειες.

4. Θεσπίζεται ένας ενιαίος συντελεστής με τον οποίο θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καταργείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συντελεστής που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διαμορφωθεί στο 28%. Για παράδειγμα:

– Ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα 10.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο ύψους 500 ευρώ. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται, ο φόρος θα φθάσει τις 2.800 ευρώ.

– Ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα 15.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο ύψους 1.240 ευρώ. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται ο φόρος θα φθάσει τις 4.200 ευρώ.

– Αλλος επαγγελματίας με εισοδήματα 50.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 12.620 ευρώ. Με τον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων τους ο φόρος θα εκτιναχθεί στα 14.000 ευρώ.

Από τις αλλαγές αυτές θα εξαιρεθούν όσοι φορολογούμενοι εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με καθεστώτα συμβάσεων εργασίας και αμείβονται με «μπλοκ» παροχής υπηρεσιών. Οι ανωτέρω θα συνεχίσουν να φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ωστόσο θα πρέπει να έχουν συμβάσεις με τους εργοδότες τους.

5. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις ΕΠΕ προβλέπεται η κατάργηση του φόρου στα μερίσματα και η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών στο 28%. Σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 20% για τα κέρδη που δηλώνουν στην εφορία. Στην περίπτωση που προχωρήσουν στη διανομή μερίσματος, επιβαρύνονται οι μέτοχοι με φόρο 25% αυξάνοντας τη φορολογική επιβάρυνση στο 42,5%.

6. Καταργείται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, βάσει του οποίου καθορίζονται κάθε χρόνο για κάθε νομό συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου δηλωτέου εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου κ.λπ. Από το νέο έτος θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ως επιτηδευματίες. Το καθαρό εισόδημά τους θα προσδιορίζεται λογιστικά (έσοδα - έξοδα) με συντελεστή 6%.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

7. Καταργούνται οι εκπτώσεις δαπανών. Σήμερα, από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου εκπίπτει το 10% των δαπανών από τον τελικό φόρο για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, χορηγίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διατροφής. Εξετάζεται να διατηρηθούν οι εκπτώσεις των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

8. Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τις οικογένειες με παιδιά.

9. Η φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους διατηρείται (οκτώ κλιμάκια) με μικρές αλλαγές. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα επιβάλλεται για εισοδήματα αρκετά μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με στέλεχος του οικονομικού επιτελείου.

10. Καταργείται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων από το 2013.

 

skai.gr