Ανακαλούνται πιστώσεις από έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και δεν έχουν προχωρήσει και ανακατανέμονται με στόχευση τους φορείς που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη για κονδύλια.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ.Χατζηδάκης και στάλθηκε ήδη στα υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Διαχειριστικές Αρχές και αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσα στο 2012.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η υλοποίηση του ΠΔΕ συνδέεται άμεσα με την εισροή πόρων στη χώρα και για το λόγο αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης των δημοσιονομικών εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη λήψη μέτρων που προβλέπουν:

Άμεσα αυτόματη ανάκληση των πιστώσεων για τα έργα που δεν προβλέπεται να αντλήσουν δαπάνες ως το τέλος του έτους (π.χ. έργα με εμπλοκές στη διαδικασία υπογραφής ή εκτέλεσης των συμβάσεων).

Ανάκληση του 50% των πιστώσεων για τα έργα στα οποία τον Οκτώβριο διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ εγκεκριμένων πιστώσεων και πραγματοποιημένων πληρωμών είναι μεγαλύτερη του 75 %. Αν για κάποια από τα έργα αυτά απαιτηθούν νέες δαπάνες τα αιτήματα για αύξηση της πίστωσης πρέπει να κατατεθούν ως τις 10 Νοεμβρίου. Η ίδια διαδικασία ανακλήσεων θα επαναληφθεί και κατά το μήνα Νοέμβριο με στόχο την βέλτιστη ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 2012 κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012.

Κατανομή των πιστώσεων που θα αποδεσμευθούν από την παραπάνω διαδικασία, στους φορείς που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές οφείλουν να μεριμνούν για την καταχώρηση και την επιβεβαίωση των δαπανών των έργων ΕΣΠΑ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών (το πρώτο δεκαήμερο του μήνα).

 

in.gr