Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Έδρα του Δήμου Πλατανιά, στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γεράνι με θέμα την ανάπλαση της εισόδου του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) στο Ξυλόσκαλο και τη χωροθέτηση χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή αυτής.

Παρευρέθηκαν φορείς που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο της εισόδου του Εθνικού Δρυμού και αφού έγινε παράθεση των χρόνιων προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα του τουριστικού, φυσιολατρικού προορισμού, εκφράστηκαν απόψεις και προτάσεις για τη λύση τους.

Κυρίαρχο θέμα ήταν η χωροθέτηση του χώρου στάθμευσης οχημάτων, όπου ομόφωνα εκφράστηκε η ανάγκη της απομάκρυνσής του από την είσοδο του φαραγγιού, στην οποία βρίσκεται σήμερα το περίπτερο έκδοσης εισιτηρίων.

Μία εναλλακτική πρόταση είναι η ίδρυση χώρου στάθμευσης σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την είσοδο του Εθνικού Δρυμού. Παράλληλα προτείνεται η μεταφορά του εκδοτηρίου εισιτηρίων σε θέση που θα βρίσκεται κοντά στο χώρο στάθμευσης, αλλά δεν θα οχλείται από τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων.

Η πρόταση αυτή θα έχει ως συνέπεια την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών, όπως το εξαιρετικό Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού, το οποίο στην παρούσα φάση παρουσιάζει χαμηλή επισκεψιμότητα λόγω απόστασης από το χώρο άφιξης λεωφορείων και τουριστικών οχημάτων.

Άλλη εναλλακτική πρόταση τοποθετεί το χώρο στάθμευσης σε απόσταση 1500 μέτρων από την είσοδο του φαραγγιού.

Επιπλέον θα υπάρχει αρκετός χώρος για την κατασκευή υποστηρικτικών μονάδων και χώρων υγιεινής.

Οι παραπάνω προτάσεις θα εμπλουτιστούν με νέες ιδέες που θα προκύψουν από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που θα προκηρυχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι το έτος 2018 θα είναι έτος κρίσης για τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, προκειμένου να αποφασιστεί η ανανέωση της τιμητικής διάκρισης που έχει λάβει κατά τα χρόνια λειτουργίας του.