Βαριές «καμπάνες» μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την χειραγώγηση επί της μετοχής της Alapis, στον επιχειρηματία κ. Λ. Λαυρεντιάδη σε συνεργάτες του καθώς και σε χρηματιστές.

Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 940.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων περί χειραγώγησης επί της μετοχής της εταιρίας «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3340/2005, κατά το διάστημα από 4.1.2010 έως 31.5.2010.

Τα πρόστιμα επιμερίζονται ως εξής: 150.000 ευρώστον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 150.000 ευρώ στην εταιρία «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε», 100.000 ευρώ στην εταιρία «GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ», 100.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Λαζαρίδη, 100.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλλή, 100.000 ευρώ στην κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου, 60.000 ευρώ στον κ. Πέτρο Παπαπέτρου, 60.000 ευρώ στην κ. Ελένη Χαραλαμπίδου, 50.000 ευρώ στην εταιρία VOSIVON HOLDINGS Ltd, 30.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Πράπα, 30.000 ευρώ στην εταιρία «Αγγελική Παναγιωτίδου και Σια ΕΕ» και 10.000 ευρώ στην κ. Ευθαλία Κιοκπάσογλου.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρέτεινε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (short selling) στο Χρηματιστήριο Αθηνών για διάστημα τριών μηνών από 1η Νοεμβρίου 2012 και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013. Ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, καθώς και η συνέχιση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων που αποφάσισε πρόσφατα η ισπανική εποπτική αρχή (CNMV). Για τη θέση σε εφαρμογή της απόφασης της Ε.Κ. αναμένεται σχετική γνωμοδότηση της ΕSMA, η οποία προβλέπεται από τον Κανονισμό της Ε.Ε. για τις ανοικτές πωλήσεις που τίθεται σε ισχύ από 1.11.2012.