Ζημιογόνα χαρακτηρίζει η ΔΕΗ την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 50 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, η απόφαση αυτή την ζημιώνει, υποχρεώνοντάς την να πωλεί κάτω του κόστους και ως εκ τούτου προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής, όπως αναφέρεται και στην από 22/5/2012 ανακοίνωσή της με αφορμή ανάλογη απόφαση της ΡΑΕ για την τιμολόγηση της Α.Ε. Αλουμίνιον.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

"Απόφαση ΡΑΕ για τιμολόγηση της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Αναφορικά με την Απόφαση 822/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 50 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι και για τη συγκεκριμένη Απόφαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 22.5.2012 ανακοίνωσή της με αφορμή ανάλογη απόφαση της ΡΑΕ για την τιμολόγηση της Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ υποχρεώνοντάς την να πωλεί κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής."


energypress.gr