Ύφεση 6,1% αναμένει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για το σύνολο του 2012, ενώ τοποθετεί στο 4,5% του ΑΕΠ την ύφεση το 2013.

 Σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,1%. Στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2012 το ΚΕΠΕ εκτιμά πως η ύφεση ήταν στο 7,4%, ενώ αναμένει ύφεση 3,3% για το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

Για το 2013 οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ ενσωματώνουν τις επιπτώσεις των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και πλέον η ύφεση τοποθετείται στο 4,5%. Χωρίς τα μέτρα η ύφεση του 2013 θα  ήταν 3,5%.

Το ΚΕΠΕ θεωρεί πως υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ενδέχεται να επιτευχθεί σύντομα η εξασθένηση κρίσιμων υφεσιακών παραγόντων. Ενδεικτικώς αναφέρεται στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, και εκτιμά ότι θα άρει τις δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας.

 

in.gr