Από την 1η Ιανουαρίου 2013, προστίθενται δύο χρόνια όχι μόνο στο βασικό όριο ηλικίας –δηλαδή στο 65ο- αλλά και σε όλα τα ενδιάμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική διάταξη νόμου θα προστατεύει όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ θα δίνει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να αποχωρήσουν στα 60 με 40 χρόνια εργασίας.

Στο ΙΚΑ, με την νομοθετική διάταξη που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο των μέτρων, αναμένεται να επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:

1.Οι άνδρες θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 63,5 εφόσον συμπληρώσουν 10.000 ένσημα (απαραίτητα τα 100 ένσημα την τελευταία 5ετία) μέσα στο 2012.

Αν δεν τα συμπληρώσουν τότε θα ισχύει το εξής

Αν τα 10.000 ένσημα συμπληρωθούν το 2013, θα φεύγουν στα 66
Αν τα 10.000 ένσημα συμπληρωθούν το 2014, θα φεύγουν στα 66,5 και
Αν τα 10.000 ένσημα συμπληρωθούν το 2015, θα φεύγουν στα 67

Αυτά ισχύουν για την πλήρη σύνταξη. Με μειωμένη σύνταξη θα μπορούν να φύγουν –εφόσον συμπληρώσουν τα 10.000 ένσημα- στα 62 και όχι στα 60 όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι άνδρες που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, θα φεύγουν στα 67 και με 4500 ένσημα. Αρχικά είχε ενσωματωθεί ρύθμιση στο πακέτο μέτρων που θα αύξανε τον αριθμό ενσήμων από τα 4500 στα 6000 ένσημα. Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι απομακρύνεται.

3. Δεν θίγονται οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει τα 11.100 ένσημα μέχρι το τέλος του 2010 καθώς θα μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν (είναι τα περίφημα 37 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας Όσοι συμπληρώνουν τα 11.100 ένσημα έως το τέλος του 2012, θα μπορούν να φύγουν στα 59.

4. Παραμένει η δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη με 40 χρόνια εργασίας (33 πραγματικά και επτά πλασματικά) στα 60.

5. Οι γυναίκες που θα συμπληρώνουν 4500 ένσημα το 2012, θα μπορούν να φύγουν στα 62. Ωστόσο, οι γυναίκες που θα συμπληρώσουν αυτά τα ένσημα το 2013, θα αποχωρούν στα 65. Κάθε χρόνο που θα περνάει, θα προστίθεται και ένα έτος στο όριο ηλικίας έτσι ώστε να φτάσει στα 67 το 2015. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ακολουθηθεί ταχύτερος βηματισμός για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

6. Οι μητέρες με ανήλικο παιδί, διασώζονται αν συμπληρώσουν τα 5500 ένσημα μέχρι το τέλος του 2012 καθώς αυτό θα τους επιτρέψει να φύγουν σε σύνταξη στα 60. Αν τα συμπληρώσουν το 2013, θα αποχωρήσουν στα 67. Εκτός και αν στα 60 τους έχουν κατορθώσει να συμπληρώσουν 40 χρόνια εργασίας καθώς αυτή η διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και για τις γυναίκες όπως και για τους άνδρες.

7. Οι νέες αλλαγές θα θίξουν και τους άνδρες που είναι ασφαλισμένοι στα βαρέα. Με 10.500 ένσημα συμπληρωμένα έως το τέλος του 2012 (εκ των οποίων τα 7500 βαρέα) , οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να φύγουν στα 56,5.


news247.gr