Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννης Καραβοκύρης, ειδοποίησε τα μέλη του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Ολομέλεια, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων (νέες περικοπές στις συντάξεις) που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψήφιση στην Βουλή συνταξιοδοτικών διατάξεων βασική προϋπόθεση είναι να έχει γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο επί της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των υπό ψήφιση διατάξεων.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ