Στο 25 έως 35% του τζίρου ανάλογα με το πότε συνδέθηκε ένα έργο, ανέρχεται η εισφορά που επιβάλλεται στα φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με το κείμενο του πολυνομοσχεδίου για το μεσοπρόθεσμο, στο οποίο τελικά περιλήφθηκε ο έκτακτος φόρος. 

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης –όπως ονομάζεται ο φόρος– υπολογίζεται επί του τζίρου στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 2014, δηλαδή θα αφορά δύο εταιρικές χρήσεις και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Ωστόσο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η εισφορά μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.

Η εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί του τιμήματος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται, προ ΦΠΑ ενώ το ύψος της καθορίζεται ως εξής:

α) 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011.

β) 35% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής πριν τον Φεβρουάριο 2012 (333,81 ευρώ η μεγαβατώρα για μεγαλύτερα από 100Kw, 375,54 ευρώ η μεγαβατώρα για μικρότερα από 100Kw ή για το μη διασυνδεδεμένο σύστημα ανεξαρτήτως ισχύος).

γ) 29% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.

Εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς οι οποίοι πληρώνονται με τις τιμές μετά την 9η Αυγούστου, καθώς οι συγκεκριμένες τιμές υπέστησαν νέο κούρεμα μόλις πρόσφατα. Επίσης η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται στα οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Σύμφωνα με το κείμενο του πολυνομοσχεδίου, θα εκδοθεί για κάθε υπόχρεο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο και θα αποσταλεί στους παραγωγούς, ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εισφοράς θα καθοριστούν με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.


Αιτιολόγηση

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η αιτιολόγηση της εισφοράς, όπως γίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου. Εκεί λοιπόν γίνεται αναφορά στην εξόχως δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει ο τομέας της ενέργειας, αλλά και στο διαρκώς διογκούμενο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ. Επίσης σημειώνεται ότι «οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών σταθμών απολάμβαναν, πριν τον Αύγουστο του 2012, ιδιαίτερα ευνοϊκή αντιμετώπιση μέσω των υψηλών εγγυημένων τιμών πώλησης –οι οποίες εξασφαλίζονταν σε χρόνο σημαντικά προγενέστερο της σύνδεσης του σταθμού με αποτέλεσμα να μην αντανακλούν, κατά την υλοποίηση του έργου, τη μείωση του κόστους του εξοπλισμού– αλλά και των επιχορηγήσεων με κρατικούς πόρους εξασφαλίζοντας έτσι ικανοποιητικές αποδόσεις σε βάθος εικοσαετίας». Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς λοιπόν κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξισορροπηθεί ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του ειδικού τέλους.

Όσο για το ύψος της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την κυβέρνηση αυτή «η διαφοροποίηση κρίνεται σκόπιμη λόγω της ραγδαίας μείωσης της αξίας του εξοπλισμού που σημειώθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2011».


Αντιδράσεις

Πληροφορίες θέλουν τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών να είναι έτοιμοι να κινηθούν ώστε να  καταγγείλουν και να προσβάλουν νομικά το νέο νόμο εφόσον ψηφιστεί. Οι ίδιοι τονίζουν ότι το ύψος της έκτακτης εισφοράς είναι τέτοιο που καθιστά μη βιώσιμες χιλιάδες επιχειρήσεις και οδηγεί σε αφανισμό την αγορά. «Καλούμαστε να βγάλουμε τη χρονιά με αρνητικούς δείκτες κάλυψης» αναφέρει επικεφαλής εύρωστου επενδυτικού ομίλου. «Αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο ίδιος «οι εταιρείες έχουν πληρωθεί μέχρι το Μάιο και στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα πληρωθούν για την ενέργεια που παρήγαγαν μέχρι τον Ιούλιο. Με πραγματικά έσοδα επτά μηνών, λοιπόν θα κληθούν να καλύψουν λειτουργικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά κόστη 12 μηνών» (σημ. τιμολόγια των απλήρωτων μηνών κόβονται αμέσως).

Όλοι οι σοβαροί επενδυτές της αγοράς, παραδέχονται ότι έπρεπε να υπάρξει μια ρύθμιση με στόχο να περιοριστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και να σταματήσει η κατηφόρα των ελλειμμάτων (σε αντίθεση με κάποιες πιο ακραίες φωνές που έκλειναν τα μάτι μπροστά στον προφανή κίνδυνο για κατάρρευση τους συστήματος).

Ωστόσο οι ίδιοι επικρίνουν το τελικό ύψος της εισφοράς που επιβλήθηκε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, όπως υποστηρίζουν, η πραγματική επίπτωση στα business plan και στη βιωσιμότητα των project. Αυτό για παράδειγμα έγινε στην περίπτωση της Ισπανίας όπου περικόπηκε ένα ποσοστό της ενέργειας που επιδοτείται με FIT (30%) ωστόσο αυξήθηκε ο χρόνος της σύμβασης με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται οι συνολικές χρηματοροές της επένδυσης και άρα να μπορεί να συνεχιστεί η τραπεζική χρηματοδότηση, με συμφωνία για επιμήκυνση. Μια ακόμη αντιπρόταση, αφορά στο χρονικό «άπλωμα» της εισφοράς σε περισσότερα χρόνια ώστε να μειωθεί το ποσοστό επί του τζίρου. «Θα μπορούσαμε να αντέξουμε 10 - 15% εισφορά για τέσσερα χρόνια αντί για 35% για δύο χρόνια» υποστηρίζουν επενδυτές στο Capital.gr.

Σε αυτό το σημείο πάντως θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποιοι από τους πολλούς φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο φέρουν και τη δική τους ευθύνη καθώς δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία να παρουσιάσουν ουσιαστικές αντιπροτάσεις στην κυβέρνηση και εξαρχής αρνήθηκαν οποιαδήποτε συζήτηση είτε για άμεσο haircut τιμών, ή για κάποιου είδους περιορισμό των αποδόσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμος ο λογαριασμός που τροφοδοτεί τις ΑΠΕ.

capital.gr


Πηγή:www.capital.gr