Από τη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου ανακοινώνονται:

1. το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα διενεργηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012

2. η κατανομή των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

3. τα Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Νομό Ηρακλείου καθώς και η κατανομή των υποψηφίων που εξετάζονται σε αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8:00-9:25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9:35-11:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11:10-11:40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

14:00-15:20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15:30-17:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17:10-17:40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8:00-9:25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9:35-11:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11:50-12:20 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

14:00-15:20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15:30-17:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17:50-18:20 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

9:00-10:25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10:35-12:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

12:30-13:00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 14.30 το μεσημέρι.

15:00-16:20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16:30-18:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

18:30-19:00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

9:00-10:25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10:35-12:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

13:10-13:40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

14:10-14:40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

15:00-16:20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16:30-18:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 9.30 το πρωί.

10:00-10:30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

10:40-12:05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12:15-13:40 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

14:00-15:20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15:40-16:10 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

16:30-18:00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η κατανομή των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται ως ακολούθως :

α) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών, Αχιλλέως 37-41 και Μυλλέρου (για άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, η είσοδος γίνεται από τον πεζόδρομο Γιατράκου), Μεταξουργείο, τηλ. 210-52.21.158, 210-52.03.905, 210-52.25.189 (μετρό Μεταξουργείου).
Σε αυτό το εξεταστικό κέντρο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα.

β) Ενιαίο Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης, Προέκταση Εγνατίας, 55535 Πυλαία, Τηλ: 2310 300828.
Σε αυτό το εξεταστικό κέντρο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη.
.
3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, ΤΚ 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810282911
Γερμανικά Β 
Γερμανικά Γ1

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 45, ΤΚ 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810252495
Αγγλικά Β 
Αγγλικά Γ1
Γαλλικά Β
Γαλλικά Γ1
Ιταλικά Β
Ιταλικά Γ1
Ισπανικά Β
Ισπανικά Γ1