Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος Αποστολιανούς.

Η εκδήλωση θα γίνει στο ηρώο των πεσόντων του χωριού την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.