Ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τεσσάρων χιλιάδων(4.000) κατοίκων στις Τοπικές Κοινότητες ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ , ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ ,ΚΕΡΑΣΙΩΝ του Δήμου Ηρακλείου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΥΑΗ ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό ένα χρόνιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής για τη δημιουργία σύγχρονου Αποχετευτικού Δικτύου και Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας των Λυμάτων.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα έργων που θα συνεισφέρει στην προστασία τόσο της Δημόσιας Υγείας όσο και του Περιβάλλοντος.

Η Σύμβαση της ΔΕΥΑΗ με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, του Προέδρου της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργου Στειακάκη,του Αντιδημάρχου κ. Αρ. Μπολάκη , των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Αυγενικής κ. Νεκτάριο Σπινθουράκη, Βενεράτου κ.Εμμ. Ζαιμάκη ,Κερασίων κ. Γιάννη Κογκάκη και στελεχών της Δημοτικής Επιχείρησης. .

Η νέα αυτή υποδομή έχει προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ με χρόνο εκτέλεσης τους 12 μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), Δημόσιες Επενδύσεις και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Γιάννης Κουράκης:θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις αναγκαίες υποδομές σε όλο το Δήμο Ηρακλείου

« Οι Βιολογικοί Καθαρισμοί, τα σύγχρονα Δίκτυα Αποχέτευσης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον, καταργούν τα απαρχαιωμένα συστήματα και αποτελούν μια αναγκαία υποδομή για κάθε μορφή ανάπτυξης ».

« Θα συνεχίσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος, να διεκδικούμε πόρους αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να υλοποιήσουμε τα αναγκαία έργα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Καλικρατικού Δήμου Ηρακλείου που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας με σύγχρονο και πολιτισμένο τρόπο ».

Η ΔΕΥΑΗ επεσήμανε ο κ. Κουράκης έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα σημαντικά έργα Αποχέτευσης με την κατασκευή νέων συστημάτων που περιλαμβάνουν Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων και αντιπλημμυρική θωράκιση ενώ έχει δρομολογήσει άμεσα και άλλα έργα.

Η δημιουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας των Αστικών λυμάτων των οικισμών Αυγενικής, Βενεράτου και Κερασιών όπως είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Στειακάκης θα κατασκευαστεί σε γήπεδο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου ενώ λόγω της μορφολογίας της περιοχής τα λύματα των οικισμών θα συγκεντρώνονται αρχικά μέσω του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου σε 2 επιμέρους σηπτικές δεξαμενές( ειδική κατασκευή που δεν αφήνει τα λύματα να διαχέονται στο έδαφος) και στη συνέχεια θα μεταφέρονται από το νέο Κεντρικό Αγωγό Αποχέτευσης στη Μονάδα Επεξεργασίας (Βιολογικός Καθαρισμός)

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

Κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς μήκους 4.500 μέτρων που θα μεταφέρουν τα λύματα και θα ακολουθούν την χάραξη της επαρχιακής, κοινοτικής και αγροτικής οδού, κατά περίπτωση.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία

- Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής

- Σύστημα Απόσμησης (έλεγχος των οσμών από τα λύματα)

Δευτεροβάθμια επεξεργασία

- Σύστημα για την τροφοδοσία δεξαμενής και αντλητικού συγκροτήματος

- Βιολογικό φίλτρο

- Τεχνητό υγροβιότοπο επιφανειακής ροής, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση καλλιεργειών

- Μονάδα απολύμανσης της εκροής με χλωρίωση

- Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος( γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

- Έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός) αναγκαία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας.