Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ ΔΕΚΑ-ΒΙΑΝΝΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+411, ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 21+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 1ο υποέργο: Ολοκλήρωση βελτίωσης της οδού από την Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ 2+411, νέας χάραξης οδού από Χ.Θ 21+145 έως Χ.Θ 22+200 και κατασκευής κόμβων» με ανάδοχο τη «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Δευτέρα 12-11-2012 έως και την Τετάρτη 14-11-2012 θα εκτελούνται χωματουργικές εργασίες επί του οδοστρώματος στην συμβολή της Εθνικής Οδού (97) Ηρακλείου – Μοιρών με τον κόμβο Γουρνών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση και την εκδοθείσα απόφαση της τροχαίας για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.