Στη διάψευση δημοσιευμάτων και αναφορών σε ιστότοπους και ιστολόγια, που αφορούν σε δήθεν σύλληψη του νομικού συμβούλου της εταιρείας, προχώρησε η hellas online, καθώς, όπως αναφέρει, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης, σε κάθε περίπτωση, τηρώντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και εκπληρώνοντας τις απορρέουσες από αυτό υποχρεώσεις της τόσο έναντι των Αρχών όσο και έναντι των συνδρομητών της.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, έχει προβεί στις ενέργειες, που είναι απαραίτητες για την προάσπιση της εν λόγω σταθερής επιλογής της και θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπεύθυνα, με σεβασμό προς τις αρμόδιες Αρχές και τα δικαιώματα των πελατών της.