Την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης, με επανακαθορισμό του σχεδιασμού και με συνδυασμό καλωδιακής διασύνδεσης μεσοπρόθεσμα και άμεσης ενίσχυσης του τοπικού συστήματος με δύο νέες μονάδες, θέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με επιστολή του προέδρου της Δρ Νίκου Βασιλάκου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, με την οποία - ουσιαστικά - υιοθετεί την μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ απο το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την οποία παρουσίασε το Flashnews.gr (δείτε εδώ).

Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στους επικεφαλής των διαχειριστών των δικτύων (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τη ΔΕΗ, χαρακτηρίζει την καλωδιακή διασύνδεση ως τη βέλτιστη λύση για την ηλεκτροδότηση του νησιού.

Ωστόσο με δεδομένο ότι η ΔΕΗ έχει σε εξέλιξη επενδυτικά έργα, ιδιώτες επενδυτές έχουν κάνει τις δικές τους προτάσεις για καλωδιακή διασύνδεση, υφίστανται αδειοδοτήσεις για έργα υβριδικά έργα ΑΠΕ, ενώ η διασύνδεση της Κρήτης συνδυάζεται και με τον EuroAsia Interconnector, η ΡΑΕ προτείνει την χάραξη ενός οδικού χάρτη που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών (Πολιτεία, επενδυτές, διαχειριστές).

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα είναι οι εξής:

"1. Κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση της εγκατάστασης της 3ης φάσης του σταθμού Αθερινόλακκου (2 x 50 MW μονάδες ΜΕΚ, με καύσιμο μαζούτ), για την επάρκεια τροφοδότησης του νησιού για τα επόμενα 5-7 έτη, κατά τα οποία δεν θα έχει αναπτυχθεί ούτε διασύνδεση ούτε κάποιος νέος σταθμός.

2. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οριστικά, συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται τόσο με την τεχνική λύση, όσο και με τη χρηματοδότηση του έργου
της διασύνδεσης του νησιού, έτσι ώστε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να υπάρξει πλέον η βεβαιότητα για τη δυνατότητα υλοποίησης της διασύνδεσης, η οποία και αποτελεί τη βέλτιστη
λύση για την ηλεκτροδότηση του νησιού κατά πάγια θέση της ΡΑΕ. Η δυνατότητα κατασκευής της διασύνδεσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως, ει δυνατόν μέσα στο 2013.

3. Βάσει των μελετών που έχουν εκπονηθεί, η ανάπτυξη του νέου σταθμού Κορακιάς-Π.Γαλήνων και το επίπεδο ισχύος του είναι συνάρτηση τόσο της μεταφορικής ικανότητας και του συγκεκριμένου σχεδιασμού της διασύνδεσης που θα κατασκευαστεί, όσο και του επιπέδου ανάπτυξης των σταθμών ΑΠΕ στο νησί, γι’ αυτό και ενδεχομένως να απαιτηθούν τροποποιήσεις στον υφιστάμενο σχεδιασμό του νέου αυτού σταθμού.

4. Ωστόσο, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν έχει απολύτως εξακριβωθεί η δυνατότητα κατασκευής και χρηματοδότησης της Διασύνδεσης της Κρήτης, θα πρέπει να συνεχιστούν
κανονικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. οι διαδικασίες αδειοδότησης του νέου σταθμού Κορακιάς-Π.Γαλήνων, καθώς και εξασφάλισης του χώρου εγκατάστασής του, μέχρι το στάδιο της προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή του, ο οποίος διαγωνισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για το έργο ως έχει, εφόσον τυχόν αποκλειστεί, για οποιοδήποτε λόγο, η λύση της διασύνδεσης, αλλιώς θα πρέπει να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 3)."

Σε ότι αφορά στο κόστος της καλωδιακής διασύνδεσης η ΡΑΕ θέτει θέμα επιβάρυνσης των καταναλωτών. Έτσι προτείνει αφ' ενός να υπάρξουν δύο καλωδιακές διασυνδέσεις.

Μία των ιδιωτών επενδυτών που θα αφορά κυρίως τη διακίνηση ενέργειας από ΑΠΕ, και μία του Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία του νησιού από τις μονάδες του ηπειρωτικού συστήματος.

Για τη δεύτερη, προτείνει, εφ' όσον κριθεί συμφέρον, κατασκευή και λειτουργία από τον ανάδοχο κατά την περίοδο αποπληρωμής του έργου. Ως προς το κόστος κατασκευής, η ΡΑΕ προτείνει να καλυφθεί σε διάστημα 5-7 ετών, από κόστος που εξοικονομείται από τις Υπηρεσίες Κοινής Οφέλειας το οποίο καταβάλλουν οι καταναλωτές όλης της χώρας μέσω των λογαριασμών και που για την Κρήτη ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών.

Αναφορικά με τις διασυνδέσεις που έχουν προτείνει ιδιωτικοί όμιλοι (ΤΕΡΝΑ, Κοπελούζος, Κρητικά επιχειρηματικά κεφάλαια) η ΡΑΕ στην επιστολή της αποκαλύπτει ότι υπάρχει κατ΄αρχήν συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την κατασκευή ενός κοινού έργου διασύνδεσης, ισχύος περίπου 1000 MW.

Συνολικά δηλαδή η Κρήτη στο μέλλον είναι δυνατόν να συνδέεται με δύο ανεξάρτητα καλώδια συνολικής ισχύος έως 2.000 MW. «Πρέπει δε να σημειωθεί», τονίζει η ΡΑΕ στην επιστολή της, «ότι οι διασυνδέσεις αυτές συνδυάζονται με την προτεινόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος (EuroAsia Interconnector), ικανότητας 2000 MW, αποτελώντας βασική υποδομή για τη διασύνδεση της Κύπρου με το Ελληνικό Σύστημα».

Τέλος για το ρόλο των υφιστάμενων μονάδων της ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό του νησιού, η Αρχή προτείνει να έχουν ρόλο κάλυψης εφεδρειών, υπηρεσία για την οποία η ΔΕΗ θα αποζημιώνεται με βάση τους κανόνες της αγοράς. Σύμφωνα με την Αρχή, η ρύθμιση θα πρέπει να αφορά μόνο τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της διασύνδεσης, υποδομές παραγωγής.

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή της ΡΑΕ για το ενεργειακό της Κρήτης