Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολος Κλινάκης, με στελέχη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης θα μεταβεί στην Περιφέρεια Pilsen της Τσεχίας από τις 12-16 Δεκεμβρίου για να συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/Comenius - Συμπράξεις Comenius Regio με τίτλο: «Περιβάλλον και εναλλακτικές μορφές τουρισμού».

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ως συντονιστής του προγράμματος για τα σχολικά έτη 2012-2014, στοχεύει στη γνωριμία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των δύο χωρών, την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και προτάσεων και στη διαμόρφωση νέων θέσεων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση των μαθητών που συμμετέχουν.

Στόχος επίσης η προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και της κουλτούρας σε θέματα εκπαίδευσης τουρισμού στην ανάπτυξη για την Αειφορία, η διαμόρφωση ενεργών πολιτών σε θέματα αειφόρου τουρισμού η οποία θα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια προστασία και διατήρηση των φυσικών, πολιτιστικών και κοινωνικών πόρων, καθώς και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η σύμπραξη αυτή θα βελτιώσει τη δομή των προγραμμάτων που υλοποιούνται στις δύο περιφέρειες και τα αποτελέσματα θα διαδοθούν μέσα από την ιστοσελίδα της, τα συνέδρια και τις ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν και στην Κρήτη και στο Pilsen.