Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τα δημοσιονομικά της χώρας, η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να εξασφαλίσει το ποσό των 60 εκατομμύριων ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσει οφειλές σ’ εργολάβους, που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν έργα στο νησί.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα από τα Χανιά ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, μέχρι το τέλος τους χρόνου αναμένεται να πληρωθούν οι εργολάβοι, με τους πόρους που εξασφαλίστηκαν από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (30+30 εκατομμύρια ευρώ).

Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι μαζί Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμοι και φορείς θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί, προκειμένου να λυθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα περισσότερα προβλήματα της Κρήτης.»

Επίσης ο κ. Αρναουτάκης, κατά την παρουσία του στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, υπέγραψε με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Δελτίο συνθηκών ασφαλείας επαρχιακής οδού Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα, 1ο Υποέργο Αντιστήριξης πρανών στο τμήμα Τοπόλια – Κατσοματάδο».

Το παραπάνω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και ο προϋπολογισμός του είναι 4.250.000 € με Φ.Π.Α. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΕΒΕ».