Νέα σύμβαση ύψους 167.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του δήμου Ηρακλείου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης .

Η νέα σύμβαση που αφορά τη προμήθεια θρανίων πινάκων γραφείων πάγκων τραπεζιών βιβλιοθηκών κ.α εντάσσεται στο πρόγραμμα στήριξης της Ειδικής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ειδικού ρόλου τους .

Το Νοέμβριο είχαν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις ύψους 461.487 ευρώ για την προμήθεια του εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί και εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ανέρχεται σε 1.121.272 ευρώ.