Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, αλλά ειδικότερα τα θέματα νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών απασχόλησαν τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και το βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας τους, στο Υπουργείο.

Στη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να υπάρξει μέριμνα, τόσο για τους υποαπασχολούμενους όσο και για τους άνεργους νέους επιστήμονες που κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω της κρίσης.

Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο λόγω του γεγονότος ότι δεν δικαιούνται ως επιστήμονες να μπουν στο ταμείο ανεργίας.

Ο Υπουργός στη συνάντηση δεσμεύτηκε ότι το επερχόμενο νομοσχέδιο θα λαμβάνει μέριμνα και για τους νέους επιστήμονες ώστε να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης και η υπέρμετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων επιστημόνων, όπου ο Μάξιμος Σενετάκης έθεσε το θέμα, ζητώντας από τον Υπουργό να εξετάσει τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων, με απώτερο στόχο την εξεύρεση πόρων ώστε να αποφευχθούν οι επικείμενες αυξήσεις και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή προς όφελος της Εθνικής προσπάθειας ανόρθωσης της οικονομίας.

Ο βουλευτής μάλιστα έθεσε και το ζήτημα πιθανής επανεξέτασης του θέματος, με δεδομένη την αλλαγή διοίκησης στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.