Ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξε η ΕΥΕ/ΕΚΤ, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, παρέχεται σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και άνεργοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το παραπάνω πρόγραμμα.