Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας στην οποία οι πόλεις – μέλη του δικτύου έχουν υποχρέωση, σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια το οποίο εκπόνησε ο Δήμος Φαιστού για το "Συμφωνο Δημάρχων" το 2012, να περιγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου, καθώς και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020, ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε. 

Η συγκεκριμένη δράση συνεχίζει να συνεισφέρει στον γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρουσιάζοντας τις παραπάνω δράσεις μόνο θετικά θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Φαιστού από την πιστοποιημένη Επιθεωρήτρια Διεθνούς-Ευρωπαϊκού Χρυσού Επιπέδου κ. Anne Lialhe. 

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «MEDEEA-Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές» στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Φαιστού.

Η κ. Lialhe έδωσε συγχαρητήρια για την καλή πρακτική που γίνεται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στο Δήμο Φαιστού, τονίζοντας ότι η καλή προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί γιατί τα κριτήρια γίνονται συνεχώς πιο αυστηρά. 

Επίσης επεσήμανε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Φαιστού στον τομέα της ενημέρωσης των δημοτών και των μικρότερων ηλικιών επίσης σε ζητήματα περιβάλλοντος και εναλλακτικής ενέργειας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Φαιστού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης τονίζοντας ότι ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει και με πιο φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Δήμος Φαιστού ως ο μοναδικός δήμος επικεφαλής εταίρος που η πρόταση του εντάχθηκε προς χρηματοδότηση 881.500€ στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος με τίτλο «BIOMASS / Ανάπτυξη συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για την Θέρμανση Δημοτικών_Κτιρίων».

Επίσης υποβολή προτάσεων στο νέο πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο με προτάσεις στους Άξονες Προτεραιότητας: 2. «Αναβάθμιση αστικών υποδομών», 3. «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και 4. «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα χρησιμεύσει για τη συμμετοχή του Δήμου Φαιστού σε Ευρωπαϊκά Εθνικά προγράμματα και επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις. 

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σε 9 Περιφέρειες της Μεσογείου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα σε ειδική τελετή στην Κύπρο.