Διορία μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους.

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε πως, ενόψει του υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) έτους 2013, όσοι πολίτες έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (επιφάνεια, τιμή ζώνης, παλαιότητα) πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο δήμο αίτημα διόρθωσής τους μέχρι την 15η Μαΐου 2013.

Αντίστοιχα, οι δήμοι όλης της χώρας υποχρεούνται στην αποστολή καταστάσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων (τιμή ζώνης, τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητα) στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 31η Μαΐου