Πρόγραμμα που αφορά στην υλοποίηση δράσης για 10.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού, παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης, η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογι¬άννη και ο υφυπουργός Εργασίας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στην παρουσίαση του προγράμματος παρέστησαν η γενική γραμματέας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτι¬κών και Άλλων Πόρων κ. Άννα Δαλλαπόρτα, ο γενικός γραμματέας Του¬ρισμού κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο γενικός γραμματέας Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισµού κ. Ιωάννης Πυρ¬γιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Ανδρέας Ανδρεάδης καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην το-ποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 ετών» ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ την υλοποίησή της αναλαμβάνουν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/10/2014.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων, 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ενώ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα υπάρχει ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων καθώς προβλέπεται ότι «οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης μόνιμης λειτουργίας οφείλουν να απασχολούν την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης το ίδιο αριθμό προσωπικού με αυτό που απασχολούσαν την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους».

Σχετικά με την αμοιβή των καταρτιζομένων, για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 2.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται συνολικά σε 400 ευρώ ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 2.000 ευρώ.

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, ανέρχεται σε 2.400 ευρώ.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Κεφαλογιάννη: Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο

"Εθνική υπόθεση και κινητήρια δύναμη εξόδου από την κρίση", χαρακτήρισε τον κλάδο του τουρισμού η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

"Είναι δεδομένο ότι υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία, καινοτομία και δράση που συμβάλει στην τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων και ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας.

Θέλω να επισημάνω όμως ότι πέρα από τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, έχει ιδιαίτερη σημασία η στήριξη των εργαζομένων στον Τουρισμό.
Στο πλαίσιο αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνδράμουμε τις αρμόδιες αρχές στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη συστηματοποίηση των ελέγχων τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Τέλος, επιδίωξή μας είναι ήδη από φέτος μέσα από τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και εκπαίδευσης να αναλάβουμε κοινές δράσεις με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας στον Τουρισμό.

Κλείνω με κάτι που σήμερα ακούγεται αυτονόητο πριν όμως λίγα χρόνια πολλοί το θεωρούσαν υπερβολή. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Κινητήρια δύναμη εξόδου από την κρίση. Είναι υπόθεση όλων μας, και όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουμε στη μακροχρόνια και με σταθερές βάσεις ανάπτυξη του». κατέληξε η κ. Κεφαλογιάννη