Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», δικαιούχος φορέας υλοποίησης του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στο νομό Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας ο έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου ολοκλήρωσης του Προγράμματος και θα καταβληθεί στο Φορέα το ποσό της Γ’ και τελευταίας δόσης.

Η ενεργοποίηση του ποσού θα συντελεστεί την Δευτέρα 27 Μαΐου και η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των μισθών των ωφελουμένων (325 Ευρώ έκαστος) θα γίνει αυθημερόν. Με την τελική αυτή πληρωμή το ύψος των μισθών που κατέβαλε ο Φορέας μας ανήλθε στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων και Πενήντα Πέντε Ευρώ.