Συνέντευξη Τύπου έδωσε σήμερα στο Ηράκλειο η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του 67ου Συνεδρίου της με αντικείμενο τα προβλήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κλάδο της Κρήτης και τους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα.

Ακολούθησε συμβολική κατάληψη των Γραφείων της αποκεντρωμένης Διοίκησης της περιφερειακής ενότητας Κρήτης και επίδοση υπομνήματος στον Γενικό Γραμματέα.

Οι Εργολήπτες της Κρήτης, βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εξαιτίας του οικονομικού στραγγαλισμού τους αλλά και την ανεργία όπως τόνισαν.

Παράλληλα εξέφρασαν την αντίθεση στο σχέδιο Νόμου για Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων- Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις", που το χαρακτήρισαν απαράδεκτο για το σύνολο των μικρών και μεσαίων Εργοληπτών της χώρας.

Μίλησαν για ακήρυχτη στάση πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τα εκτελεσμένα έργα, που οδηγεί όπως ειπαν πολλές από αυτές σε οικονομική κατάρρευση.

Οι εργολήπτες ζήτησαν την άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις λέγοντας πως οι οφειλές αυτές ξεπερνούν, σήμερα, σε όλη τη χώρα, τα 2,5 δις ευρώ.

Επίσης αναφέρθηκαν στο συνεχές "ψαλίδισμα" , όπως είπαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην καθυστέρηση του προγράμματος ΕΣΠΑ και στην κατάργηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν κύρια την περιφέρεια, όπως το "ΘΗΣΕΑΣ" και την παύση άλλων, όπως το "ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Τέλος ζήτησαν αύξηση του Π.Δ.Ε. με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά στην ανεργία καθώς και τη λήψη ανακουφιστικών φορολογικών και θεσμικών μέτρων.