Ολοκλήρωση του κτηρίου Αχτάρικα προς όφελος της Βικελαίας βιβλιοθήκης, χωρίς όμως ενοικιάσεις καταστημάτων στο χώρο και απόδοση του ενοικίου στην τράπεζα που θα δανειοδοτήσει το έργο.

Το "όχι" στην ενοικίαση καταστημάτων έρχεταια από την οικονομική επιτροπή, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο μια πρώτη δικαίωση των πιέσεων που ασκούσαν τα μέλη της δημοτική κίνησης " Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης:

Η δημοτική μας κίνηση είχε ψηφίσει την προσφυγή του Δήμου στο χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτηρίου Αχτάρικα, ώστε να αποδοθεί στη Βικελαία δημοτική βιβλιοθήκη στο σύνολό του, χωρίς όμως ενοικιάσεις καταστημάτων.

Παράλληλα με έγγραφό της προς τη δημοτική αρχή αλλά και προφορικά προς τον κ. Δήμαρχο, ζήτησε να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο η σχετική σύμβαση δανείου, καθώς και τα άλλα στοιχεία που δείχνουν το συνολικό κόστος του έργου της αποκατάστασης και τις πηγές χρηματοδότησης.

Στις 27/08/2013 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν : «Έγκριση των όρων χρηματοδότησης επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης».

Πρόκειται για την έγκριση ή μη της σύμβασης δανείου του Δήμου Ηρακλείου (ύψους 1,5 εκατ. ευρώ) για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου στα Αχτάρικα, στα πλαίσια του προγράμματος Jessica.

Στο εισηγητικό κείμενο της υπηρεσίας του Δήμου περιλαμβάνονταν μεταξύ των άλλων οι όροι που ζητούσε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Ανάμεσα σ’ αυτούς υπήρχαν και δύο όροι (με αριθμούς 2 και 3 στο εισηγητικό κείμενο της υπηρεσίας) που αναφέρονταν στην αποδοχή από το Δήμο της υποχρέωσης να ενοικιάσει τα καταστήματα και να εκχωρήσει στην τράπεζα τα ποσά που θα εισπράττει από την ενοικίαση.

Η Οικονομική Επιτροπή στην εν λόγω συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση, εξέδωσε την απόφαση με αριθμό 525 (ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ0Ο-ΔΝ8), σύμφωνα με την οποία κάνει δεχτή τη σύμβαση, απορρίπτοντας όμως τους παραπάνω δύο όρους της τράπεζας που υποχρεώνουν το Δήμο να ενοικιάσει τα καταστήματα.

Πρόκειται για μια πρώτη δικαίωση των πολιτών του Ηρακλείου που χρόνια τώρα διεκδικούν την απόδοση του κτηρίου πλήρως στη Βικελαία χωρίς ενοικιάσεις καταστημάτων κλπ, αλλά και επιτυχία της δημοτικής μας κίνησης. (Η «Ανθρώπινη Πόλη» έχει ήδη ενημερώσει το κίνημα των πολιτών για τη Βικελαία).

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θα πάρει την τελική απόφαση.

Δεν έχουμε λόγους – μετά την εξέλιξη αυτή - να φοβούμαστε υπαναχώρηση της δημοτικής αρχής σε προγενέστερες απόψεις της περί ανταποδοτικότητας κλπ.

Ελπίζουμε και η τράπεζα να προχωρήσει απρόσκοπτα στη χρηματοδότηση του έργου χωρίς τους δύο αυτούς όρους που η ίδια ζήτησε, αλλά και άλλους που ενδεχομένως θα προκύψουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έτσι άλλωστε θα επιβεβαιώσει τις έννοιες «Παγκρήτια» και «Συνεταιριστική» που έχει στην προμετωπίδα της, θα διευκολύνει την πόλη σε ένα σημαντικό ζήτημα που άπτεται του πολιτισμού και της ιστορίας της και θα συμβάλλει με τη δική της συμμετοχή στην όλη προσπάθεια.

Αν παρά ταύτα η τράπεζα, επιμείνει στους παραπάνω όρους και αρνηθεί τη χρηματοδότηση, τότε η δημοτική αρχή οφείλει άμεσα να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά της, δίνοντας την απαραίτητη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης, για να επανέλθει επιτέλους η βιβλιοθήκη στο φυσικό της χώρο.

Το όλο ζήτημα βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Η τελική δικαίωση της ίδιας της Βικελαίας, της πόλης και των δημοτών, θα υπάρξει με την τελική εγκατάσταση της βιβλιοθήκης στο ανακαινισμένο κτήριο χωρίς ενοικιάσεις κλπ παρόμοια και στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων που θα της επιτρέψουν να αποχτήσει τη χαμένη της αίγλη και να παράξει το πολιτιστικό προϊόν που μπορεί.

Η προσήλωση στην αρχή της υπερίσχυσης των κοινωνικών συμφερόντων έναντι των ιδιωτικών στην πραχτική της αντιμετώπισης των ζητημάτων της πόλης, η αρτιότητα και πληρότητα του πολιτικού λόγου, η ορθότητα των επιμέρους πολιτικών επιλογών, η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η στήριξη στα ανεξάρτητα κινήματα των πολιτών, αποτελούν την συνταγή που παράγει και εγγυάται επιτυχίες.