Εγκρίθηκαν και οι τέσσερις προτάσεις, που είχε υποβάλει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σητείας για τη συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την ΕΕΤΑΑ η αξιολόγηση των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί από όλη την Ελλάδα.

Η ΔΗΚΕΣ συμμετείχε με τέσσερις προτάσεις, που αφορούσαν αντίστοιχες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» και κρίθηκαν επιλέξιμες.

Επίσης εγκρίθηκαν ως προς το οικονομικό αντικείμενο, που αφορά χρηματοδότηση 800.000 € και ως προς τους εξυπηρετούμενους, οι οποίοι ανέρχονται στους 400.