Ο Δήμος Ιεράπετρας, ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, συμμετέχει στη δράση “Μια Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος Δυσλιπιδαιμίας” που πραγματοποιείται στα SynΙατρεία Πιστοποιημένης Φροντίδας του δικτύου IATRICA και απευθύνεται στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Μέσα από τη δράση αυτή δίνεται η δυνατότητα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2013 σε δημότες, άντρες και γυναίκες, άνεργους, άπορους και ανασφάλιστους, να προσέλθουν, κατόπιν ραντεβού, στο SynΙατρείο Πιστοποιημένης Φροντίδας του δικτύου IATRICA στην Ιεράπετρα και να πραγματοποιήσουν ΕΝΤΕΛΏΣ ΔΩΡΕΆΝ τις παρακάτω εξετάσεις:

Ολική χοληστερόλη (TC)

H.D.L. Χοληστερόλη (HDL-C)

L.D.L. Χοληστερόλη (LDL-C)

Τριγλυκερίδια αίματος (ΤGS)

Αθηρωματικός Δείκτης

Για την επιβεβαίωση των δικαιούχων είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ τους καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης Κοινωνικού Ασφαλιστικού Ταμείου ή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας) και Κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών (αν υπάρχει) ή ληγμένο βιβλιάριο υγείας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κρατούνται σε αντίγραφα στο Δήμο και επιπλέον θα προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο συμβεβλημένο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας, στο τηλέφωνο 28423 40342, κ Χαλκιαδάκη Χρυσούλα και κ Κιουρανάκη Σταυρούλα

Επίσης μπορούν να πάρουν πληροφορίες στο www.ddy.gr και να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο www.iatrica.gr