Μητέρες ανηλίκων για τις οποίες ισχύει προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, ασφαλισμένοι προ του 1983 που διατηρούν το δικαίωμα εξόδου με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και τα ειδικά ασφαλιστικά όρια των ΔΕΚΟ και των τραπεζών αποτελούν τις ομάδες που θα πληγούν από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για φρένο στην πρόωρη συνταξιοδότηση.

Πρόκειται για 400.000 εργαζόμενους που διατηρούσαν κατοχυρωμένα δικαιώματα συνταξιοδότησης προ του 62ου έτους της ηλικίας, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αναμένεται να υποστούν αυξήσεις στα όρια εξόδου που ξεκινούν από πέντε έτη και φθάνουν έως τα 15 έτη επιπλέον εργασίας.

in.gr