Στα “μαλακά” πέφτουν όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς το υπουργείο Οικονομικών τους θα τους αναγνωρίσει τις εκπιπτόμενες δαπάνες.

Τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν στις υποβληθείσες εκπροθέσμως μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, τα ποσά που δαπάνησαν για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών και να τύχουν της έκπτωσης του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού.

Κανονικά οι εν λόγω φορολογούμενοι έπρεπε να επιβαρυνθούν με σημαντικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει:

- Απώλεια του δικαιώματος μείωσης του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημά τους, κατά ποσοστό 10% συγκεκριμένων προσωπικών δαπανών (ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και μαθημάτων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δωρεές χρηματικών ποσών) που μπορεί να δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν το 2012.

- Επιπλέον επιβάρυνση φόρου 10%, επί του 25% του ετησίου εισοδήματός τους. Επί της ουσίας δηλαδή επιβάρυνση με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός τους. Η επιβάρυνση αυτή προκύπτει καθώς δεν αναγνωρίζονται οι αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2012.

- Προσαύξηση 1% στο ποσό του φόρου που θα πρέπει να αποπληρωθεί, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Βάσει της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εκπρόθεσμα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα επιβαρυνθούν μόνον με την προσαύξηση του 1%.

news.gr