15.802 εργαζόμενους ζητούν οι ιδιώτες μέσω του ΟΑΕΔ  από τις οποίες μόνο οι 591 προσφέρονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) δηλαδή το 3.74%.

Το παραπάνω αποδεικνύει ότι το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει πολλοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας προχωρούν στη διεκδίκηση θέσεων ΔΕ άλλα ακόμα και ΥΕ.

Αρκετές είναι πάντως και οι θέσεις που ζητούνται σε επίπεδο Κρήτης μέσω ΟΑΕΔ.

Δείτε εδώ τις θέσεις του ΟΑΕΔ για αυτή την εβδομάδα στις οποίες περιλαμβάνονται πολλές περιοχές της Κρήτης